Ogłoszenie (13.03.2017)

Firma Budowlana TOPER-BUD Paweł Nieużytek zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku oceny oferty uzyskał łącznie za jedno kryterium 100 punktów. Realizacja zlecenia ma nastąpić po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie (20.02.2017)

Rusza nabór ofert dot. specjalistycznego doradztwa  w zakresie rozwoju inwestycji.
Prosimy o składnie ofert poprzez formularz zgłoszeniowy.

-> Formularz do pobrania <-